• Harsonic - ett revolutionerande koncept mot resistent biofilm och bakterier

Ultraljud mot resistent biofilm och bakterier i djurstallar

Biofilm består av bakterier, som i våt miljö fäster sig på material de är i kontakt med (t.ex. rörledningar, nipplar, behållare). 

Bakterierna skapar kolonier som skyddas av polysackarider och proteiner vilket tillsammans utgör en skyddande biofilm. Denna beläggning är svår att avlägsna och traditionellt måste man använda mekanisk borttagning eller stark kemisk rengöring.


Resistent biofilm skapar svåra problem i djurstallar

Biofilm gör att rör och nipplar sätts igen och fungerar dåligt.  Igensatta rör försvårar en korrekt dosering av läkemedel och vacciner.

 • Nipplar som droppar vatten p.g.a. biofilm gör golvet blött varigenom risken för koccidios ökar.
 • Resistent biofilm är praktiskt taget omöjlig att hantera med kemikalier, särskilt i s.k. "dead ends" och mikrosprickor. Resistenta bakterier frodas under den kvarvarande biofilmen.

Enbart kemisk desinfektion i djurstallar är inte tillförlitligt mot resistenta bakterier.

 • Kemikalier kan endast användas när djurstallet är tomt.
 • Det finns risk att djuren får i sig toxiska rester. Kemikalierna är aggressiva och skapar korrosion i rören vilket minskar rörsystemets livslängd.
 • Risken för resistensutveckling är stor och kemikalierna ger enbart en temporär effekt på biofilmen. Resistenta bakterier kan överleva och tillväxa i skydd av biofilmen. Efter behandlingen med kemikalierna börjar därför återigen en ny tillväxtperiod för bakterierna då den överlevande biofilmen blir en grogrund för sjukdomsalstrande bakterier som t.ex. salmonella, e-coli m.fl. 

Installation av Harsonics Ultraljudsutrustning i broiler-och svinstallar ger utmärkta resultat mot biofilm.

Behandling med Harsonic´s ultraljud i djurstallar kan ske 24/7 året om utan att vare sig djur eller människor tar skada.  Vattenkvaliteten förbättras genom varsam kavitation som effektivt bekämpar både biofilm och bakterier.  Fördelarna med Harsonic är många:    

 • Bättre hälsotillstånd och lägre mortalitet i flocken
 • Kraftigt minskat behov av kemiska desinfektionsmedel och antibiotika.
 • Bättre fungerande nipplar ger torrare golv som är enklare att rengöra
 • Förenklad rengöring ger ett minskat underhållsbehov mellan cyklerna
 • Mindre kemikalier ger minskad korrosion och längre livslängd på rör och nipplar
 • Payback på investeringen uppnås redan efter 3-5 cykler i ett broilerstall.

Första steget i en effektiv bekämpning av resistent biofilm är att kontakta oss på

EnvotechBio

Sydhamnsvägen 57

15138 Södertälje

08/55355000 vx. 

[email protected]

tel. Johan Sjöstrand 0700915027
tel Ulf Hofman 0703775566