• Harsonic - ett revolutionerande koncept mot resistent biofilm och bakterier

Mer om ultraljud, resistent biofilm och bakterier

Biofilm består av bakterier, som i våt miljö fäster sig på material de är i kontakt med (rörledningar, nipplar, vätskebehållare, filter, värmeväxlare, båtskrov mm).

Bakterierna skapar kolonier och skyddas av polysackarider och proteiner vilket tillsammans utgör en skyddande biofilm. Denna beläggning är svår att avlägsna och traditionellt har man tvingats använda mekanisk borttagning eller stark kemisk rengöring som t.ex. väteperoxid, hypoklorsyra eller klor.


Resistent biofilm skapar hälsoproblem i t.ex. djurstallar, badhus och hotell.

Trots allt arbete med både mekanisk borttagning och stark kemisk rengöring så utvecklas lätt en variant av biofilm som är praktiskt taget omöjlig att hantera med kemikalier. I s.k. "dead ends" och mikrosprickor kan resistenta bakterier frodas och föröka sig i skydd av biofilmen.

Resistent biofilm i djurstallar (t.ex. för broilers och svin) gör att rör och nipplar sätts igen och fungerar dåligt vilket leder till att en korrekt dosering av läkemedel och vacciner försvåras och risken för utbrott av t.ex. salmonella ökar. Nipplar som droppar vatten p.g.a. biofilm gör golvet blött varigenom risken för koccidios ökar. När djurbesättningens hälsa försämras skapas ett onödigt lidande och sämre tillväxt för djuren vilket gör att   lantbrukarens ekonomi försämras.

Hotell och badhus som drabbats av tillväxt av legionella i sina vattensystem och duschar drabbas oerhört hårt då deras kunder inte längre vågar besöka inrättningen. Resultatet av detta blir förstås katastrofalt så ett bra förebyggande system är av yttersta vikt. 

Lösningen på detta heter Harsonic Ultraljudsbehandling. 


Ultraljud är ljud över 20,000Hz

D.v.s. ljud som människan inte kan höra.

Harsonic använder sig av ljud mellan 20 000 Hz -100 000 Hz beroende på användningsområde. Ultraljudet skapas av s.k "transducers". Dessa kan liknas vid en slags "högtalare" som sprider ultraljudsvågorna genom vattnet så effektivt att samtliga dolda hörn och mikrosprickor i rören nås av behandlingen.


Harsonic´s ultraljudsteknik förhindrar bakterietillväxt och biofilm med miljövänlig kavitation istället för med aggressiva kemikalier.

Harsonic-teknologin är ett miljövänligt och effektivt alternativ till kemisk rening (t.ex. väteperoxid, hypoklorit och klor). Bakterierna ligger tätt packade under det slemmiga skikt av biofilm som skapar en skyddande barriär för bakterierna. Bakterierna förökar sig i skydd av biofilmen. Kemikalierna dödar alla "löst flytande" bakterier men kommer inte åt de bakterier som gömmer sig under resistent biofilm. Bakterietillväxten återkommer därför ofta igen en tid efter en kemisk behandling. Behandling med kemikalier ger  således resultat på kort sikt men för att uppnå ett långsiktigt resultat måste även resistent biofilm tas bort. Harsonic ultraljudsbehandling tar längre tid på sig men i gengäld lyckas denna metod definitivt ta bort all biofilm i våta system. 

Ljudvågor i vatten kan framkalla kavitation. Det innebär att tryckförändringar i vattnet leder till att små  bubblor skapas på de platser i vattnet där trycket är relativt lågt. Vid lågt tryck "kokar" nämligen vatten lättare och övergår då lokalt i en gasfylld bubbla. När bubblan sedan utsätts för ökat tryck igen från det omgivande vattnet och det statiska trycket stiger bildas en mycket tunn jetstråle från bubblan som med stor kraft då slår till mot omgivningen varvid biofilmen förstörs. Harsonic har efter många års forskning utvecklat en stor erfarenhet och kunskap om hur man anpassar styrkan i denna kavitation så att biofilmen bekämpas utan att de beväxta rören och sidorna i vätsketankarna skadas. Harsonic´s styrsystem  för optimering av mild kavitation är unikt och patenterat. 
Specifika Harsonic®- produkter finns för var och en av en rad olika applikationer. Alla applikationer har olika storlek och programmering:

  1. Rörledningar t.ex. för duschar i fastigheter  som t.ex. hotell och badhus
  2. tankar och rörledningar för utfordring av djur
  3. vattendammar och brunnar
  4. vattentorn och kyltorn
  5. vatten- och dieseltankar
  6. industriella tankar & filter
  7. industriella pipelines
  8. skeppsskrov
  9. propellrar och roder
  10. värmeväxlare och ballasttankar

Harsonics ultraljudsteknologi har vunnit ett stort antal utmärkelser., bl.a.. inom EU:s Eureka program, inom Cleantech i Belgien och Djurvård i Tyskland.


Första steget i en effektiv bekämpning av resistent biofilm är att kontakta oss på

EnvotechBio

Sydhamnsvägen 57

15138 Södertälje

08/55355000 vx. 

[email protected]

tel. Johan Sjöstrand 0700915027
tel Ulf Hofman 0703775566