• Harsonic - ett revolutionerande koncept mot resistent biofilm och bakterier
EnvotechBio distribuerar i Skandinavien en ny teknik för desinfektion av våta system

Effektiv och miljövänlig bekämpning av biofilm med Harsonic's patenterade ultraljudssystem

Ultraljud i kombination med Harsonics patenterade styrsystem är en ny, effektiv och miljövänlig metod för desinficering av djurstallar, vattenbehållare och våta rörsystem inom industri och lantbruk, hotell, badhus och fartyg. Ultraljudet från Harsonic ger långsiktig effekt till skillnad från de kemikalier som ofta används idag ( t.ex. väteperoxid, hypoklorsyra, klor  m.fl.).  Även resistent biofilm kan bekämpas med denna revolutionerande ultraljudsteknik.    


Skalbara lösningar med olika styrsystem beroende på användningsområde 

Effektiva lösningar för flera användningsområden tack vare Harsonic's flexibla och patenterade styrsystem för ultraljud.

Harsonic´s ultraljudssystem är skalbart och har olika styrsystem specialiserade för ett flertal olika användningsområden:

1 Rörledningar för dricksvatten i djurstallar (t.ex. kyckling, svin)

2. Rörledningar i fastigheter, badhus och hotell (t.ex. pooler, duschar)

3. Skeppsskrov, propellrar och roder

4 Vatten- diesel-och ballasttankar, vattentorn

5. Industriella tankar, filter och pipelines
6. Värmeväxlare
7. Brunnar  Senaste Produkter

Upptäck våra produkter